Voimassa 6.3.2017 alkaen toistaiseksi.

YDE Areal Oy (jäljempänä ”Arealshop”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tarvittaessa antaa asiakaspalvelu (info@arealshop.fi)

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 04.02.2019.

1 Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

YDE Areal Oy Hinnerjoenkuja 7 00940 Helsinki Asiakaspalvelu: 09 424 513 15 Y-tunnus: 2155334-1

2 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä meidän asiakkaidemme, verkkokauppaamme rekisteröityjen henkilöiden ja potentiaalisten asiakkaidemme, kuten uutiskirjeemme tilaajien henkilötietoja.

3 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
  • Nimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
  • Maksutiedot, laskutustiedot yms.;
  • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
  • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista;
  • Google-, Facebook- tai Microsoft-kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet
  • Tuotearvostelut
  • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot (käyttäjätunnus ja salasana sekä maksutapa)
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
  • Uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Arealshop-verkkokaupasta Internetin kautta.

4. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan sinulta rekisteröityessäsi verkkokauppaamme tai ottamalla meihin yhteyttä (esim. sähköposti tai soitto asiakaspalveluumme). Oman ilmoituksesi lisäksi keräämme ostos- ja asiointitietojasi Arealshopin tietojärjestelmistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

5. Kirjautuminen sosiaalisen median kautta

Jotta sivuillemme kirjautuminen olisi mahdollisimman yksinkertaista, tarjoamme kirjautumismahdollisuuden Google-, Facebook- tai Paypal-tilien kautta, jos sinulla on tili käytössäsi. Otathan huomioon, että kyseisen palvelun henkilötietojen suojaa koskevat ehdot ovat käytössä valitessasi kirjautumisen näiden tilien kautta. Tämä koskee myös mahdollista henkilötietojen keräämistä tai evästeiden käyttöä kirjautuneena ollessasi.

6. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset

Jos olet jo asiakkaamme, henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Verkkokauppa.comin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Arealshopin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme, henkilötietoja käytetään

 • Suoramarkkinoinnin tarkoitukseen
 • Muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittamiseen
 • Uutiskirjeen tai muiden markkinointiviestien lähettämiseen sähköpostitse

Emme käsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Arealshop voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten, mikäli et ole tehnyt suoramarkkinointikieltoa. Tarkista voimassa oleva yhteistyökumppanilista täältä. Ссылка на страницу с партнерами

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Arealshop voi siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos YDE Areal Oy käyttää alihankkijoita, jotka sijaitsevat EU:n/ETA-alueen ulkopuolella, varmistetaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu EU:n/ETA-alueella voimassa olevaa henkilötietojen suojaa noudattaen esimerkiksi käyttämällä EU:n vakiosopimusta, Privacy Shield -järjestelyä Yhdysvalloissa tai muuta vastaavaa järjestelyä.

Tarkista voimassa oleva yhteistyökumppanilista täältä. Ссылка на страницу с партнерами

9. Säilytysaika

Arealshop säilyttää henkilötietoja normaalisti niin kauan, kun niiden säilyttämiselle on tarvetta. Suostumuksesi perusteella käsittelemämme henkilötiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi.

Jos olet jo asiakkaamme:

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin uutiskirjeen tilauksesi on voimassa tai niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin Rekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei,
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen,
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme,
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

10. Profilointi

Arealshop voi toteuttaa automaattista profilointia osana henkilötietojen käsittelyä markkinoinnin tehostamiseksi ja yksittäisille asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille paremmin sopivien markkinointiviestien näyttämiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa profilointia alla olevan kohdan 11 mukaisesti.

11. Oikeutesi

Arealshop arvostaa näkemyksiäsi. Tästä näet kulloinkin voimassa olevat oikeutesi, joita voit käyttää ottamalla yhteyttä meihin.

Ensinäkin, sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä profilointiin.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos peruutat suostumuksesi suoramarkkinointiin, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Arealshopin järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:

info@arealshop.fi

13. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies) parantaaksemme käyttäjäkokemusta verkkosivustollamme. Eväste on tekstitiedosto, joka sivustolla vieraillessasi tai toimiessasi tallentuu verkkoselaimesi muistiin. Lisätietoja evästeistä löydät Cookies-sivulta.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää Rekisterin tietoja. Rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

15. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tai neuvoja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

POSTITSE YDE Areal Oy, Hinnerjoenkuja 7, 00940 Helsinki

SÄHKÖPOSTITSE asiakaspalvelu@arealshop.fi

PUHELIMITSE (09) 425 513 15 Ma-pe klo 8-18